دانلود مقاله اهمیت بودجه برای دولت_حسابداری

مقاله اهمیت بودجه برای دولت_حسابداری فرمت فایل: WORD ( قابل ویرایش ) چکیده ای از مقدمه آغازین ”مقاله اهمیت بودجه برای دولت_حسابداری ” بدین شرح است: بیشتر سازمانهای دولتی , تجاری یا غیر انتفاعی از بودجه بندی جهت اطمینان نسبت به اینکه منابع|2032611|ect
این فایل درباره ی دانلود مقاله اهمیت بودجه برای دولت_حسابداری می باشد برای مشاهده جزئیات فایل به ادامه مطلب یا دریافت فایل بروید.مقاله اهمیت بودجه برای دولت_حسابداری

فرمت فایل: WORD(قابل ویرایش)

چکیده ای از مقدمه آغازین ”مقاله اهمیت بودجه برای دولت_حسابداریبدین شرح است:

بیشتر سازمانهای دولتی , تجاری یا غیر انتفاعی از بودجه بندی جهت اطمینان نسبت به اینکه منابع آنها طبق مقاصد و اهداف مدیریت به مصرف می رسد, و همچنین جهت سهولت در نتیجه گیری از علمیات طبق طرحهای مدیریت, استفاده می کنند.

در سازمانهای دولتی بودجه بندی از اهمیت زیادی برخوردار است , چونکه بودجه, جهت مصرف منابع عمومی , چارچوب و برنامه ارایه می کند.

از دیدگاه گزارشگری مالی و حسابداری , بودجه در سازمانهای دولتی جزء اصلی سازمان در رسیدن به اهداف حسابداهی که در فصل(2) دوم توضیح داده شد, می باشد.

بودجه در سازمانهای دولتی عموماً , نشاندهنده قوانین اتخاذ شده می باشد. که اهمیت بیشتری از ابزارهای برنامه ریزی مالی دارد. چونکه بسیاری از سازمانهای دولتی از GAAP جهت تهیه بودجه پیروی نمی کنند. دولت, با مقایسه بودجه ای که بر اساس GAAP تهیه نشده با بودجه ای که مبتنی بر GAAP تهیه شده است به اهداف پاسخگویی خود می رسد.

در این فصل , فرآیند بودجه بندی در سازمانهای دولتی و موضوعات مهم در مورد اطلاعات بودجه ای که در صورتهای مالی دولت ثبت شده است را مورد بررسی قرار می دهیم.

دورنمای بودجه:

NCGAS(1) یک , (حسابداری دولتی و اصول گزارشگری مالی و مفاد NCGAI(10)) , تحت عنوان گزارشگری بودجه ای دولتی و عمومی , دورنمای اطلاعاتی مفیدی درباره فرآیند بودجه بندی ارایه شده است.

————مشخصات مقاله:عنوان کامل:مقاله اهمیت بودجه برای دولت_حسابداریفرمت فایل: WORD (قابل ویرایش)تعداد صفحات: 52 این مقاله توسط فروشگاه تخصصی دانشجویی ممتاز تهیه و آماده دانلود میباشد