مدیریت بررسی های نقاط مثبت و منفی بین تبدیل های زمین کشت شده وبهره وری زمین در استان شاندونگ

مطالب دیگر:
📝مبانی نظری مفاهیم و ابعاد رفتار شهروندی سازمانی (فصل دوم)📝مباني نظري و پيشينه پژوهش (فصل دو) احساس تنهایی📝مباني نظري و پيشينه پژوهش (فصل دو) آموزش فلسفه کودکان📝مباني نظري و پيشينه پژوهش (فصل دو) بهره وری📝مبانی نظری و پیشینه پژوهش (فصل دو) تسهیم دانش📝مباني نظري و پيشينه پژوهش (فصل دو) کیفیت زندگی کاری📝مباني نظري و پيشينه پژوهش (فصل دو)باورهای انگیزشی📝مباني نظري و پيشينه پژوهش احساس تنهایی📝مبانی نظری و پیشینه پژوهش اخلاق کاری و حرفه ای(فصل دوم)📝پاورپوینت بهداشت آرایشگاه زنانه📝پاورپوینت استاندارد 31 حسابداری.ppt📝پاورپوینت رویکردی سنتی برای تدوین وارائه تئوری حسابداری.ppt📝پاورپوینت رعایت انصاف ،افشای اطلاعات وروندهای آینده در حسابداری فصل هفتم کتاب بلکوئی تهیه کننده:سعید مهرافروز📝پاورپوینت حسابداری منابع طبیعی.ppt📝پاورپوینت حسابداری دادگاهی.ppt📝پاورپوینت اصول حسابداری 2.ppt یحیی یگانه📝پاورپوینت اصول حسابداری 3 هزینه یابی مرحلهای.ppt📝پاورپوینت استاندارد حسابداري شماره 11حسابداري داراييهاي ثابت مشهود📝پاورپوینت حسابداری تورمی وآثار تغییر قیمتها📝پاورپوینت روش مبتنی بر پیش بینی و روش اثباتی
سال انتشار : 2016 تعداد صفحات انگلیسی :8 تعدا صفحات فارسی : 23 فرمت : WORD Elsevier چکیده مطالعه حاضر در نظر دارد تا سبک و سنگین های بین زمین کشت شده و بهره وری زمین با استفاده از تلفیق داده ها تجزیه و تحلیل می کند . اولا ، مدل داده هاي درصدی منطقه 1|2032569|ect
این فایل درباره ی مدیریت بررسی های نقاط مثبت و منفی بین تبدیل های زمین کشت شده وبهره وری زمین در استان شاندونگ می باشد برای مشاهده جزئیات فایل به ادامه مطلب یا دریافت فایل بروید.

سال انتشار : 2016

تعداد صفحات انگلیسی :8

تعدا صفحات فارسی : 23

فرمت : WORD

Elsevier

چکیده

مطالعه حاضر در نظر دارد تا سبک و سنگین های بین زمین کشت شده و بهره وری زمین با استفاده از تلفیق داده ها تجزیه و تحلیل می کند . اولا ، مدل داده هاي درصدی منطقه 1 كيلومتری كه مزیت های داده شبکه ای و داده هاي برداري را یکپارچه می سازد ، براي کشف تبديل اراضي كشت شده در هر سلول شبکه ای یک کیلومتر در یک کیلو متر استان شاندونگ استفاده می گردد . سپس بهره وری زمین در ناحیه مطالعه با استفاده از سیستم برآورد مدل تولید زمین (ESLP) بر اساس مناطق زراعی و زیست محیطی براورد می گردد که داده های چند منبعی از جمله داده های کاربری زمین، داده های هواشناسی، پارامترهای تابش، خواص خاک را ادغام می کند . نتایج برآورد نشان می دهند که میانگین بهره وری زمین در کل منطقه مورد مطالعه در طول سال های 1985 تا 2010 معادل 7509 kg hm-2 می باشد در حالی که بهره وری زمین از مناطق مرتفع و آبی با پوشش گیاهی کم صفر است. علاوه بر این، نتایج تجزیه و تحلیل تطبیقی ​​در مورد تبدیل زمین های کشت شده و بهره وری زمین نشان می دهند که بهره وری زمین در استان شاندونگ به طور ناهمگونی توزیع شده است که در قسمت غربی منطقه مطالعه بیشتر است و در مناطقی که تبدیل زمین به زمین کشت می شود، پایین تر است . و روند کلی بهره وری زمین در طی سالهای 2003 و 2010 در حال کاهش است. اقدامات مدیریت این کمپین باید بر جلوگیری از تبدیل زمین های کشت شده متمرکز شود